Freitag + 20% mehr Fahrzeit

Jedermann-Supermoto - Events

November 2019

08.11.2019 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
09.11.2019 Samstag
10.11.2019 Sonntag
22.11.2019 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
23.11.2019 Samstag
24.11.2019 Sonntag

Dezember 2019

06.12.2019 Freitag + 20 % mehr Fahrzeit
07.12.2019 Samstag
08.12.2019 Sonntag
13.12.2019 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
14.12.2019 Samstag
15.12.2019 Sonntag
27.12.2019 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
28.12.2019 Samstag
29.12.2019 Sonntag
30.12.2019 Montag + 20% mehr Fahrzeit

Januar 2020

03.01.2020 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
04.01.2020 Samstag
05.01.2020 Sonntag
10.01.2020 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
11.01.2020 Samstag
12.01.2020 Sonntag
17.01.2020 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
18.01.2020 Samstag
19.01.2020 Sonntag
24.01.2020 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
25.01.2020 Samstag
26.01.2020 Sonntag

Februar 2020

07.02.2020 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
08.02.2020 Samstag
09.02.2020 Sonntag
14.02.2020 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
15.02.2020 Samstag
16.02.2020 Sonntag
21.02.2020 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
22.02.2020 Samstag
23.02.2020 Sonntag
28.02.2020 Freitag + 20 % mehr Fahrzeit
29.02.2020 Samstag

März 2020

01.03.2020 Sonntag
06.03.2020 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
07.03.2020 Samstag
08.03.2020 Sonntag
13.03.2020 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
14.03.2020 Samstag
15.03.2020 Sonntag
27.03.2020 Freitag + 20% mehr Fahrzeit
28.03.2020 Samstag
29.03.2020 Sonntag